سرمایه گذار محترم:
تغییر ارزش واحدهای صندوق از تاریخ 97/07/15 به دلیل تخصیص واحد های جایزه می باشد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به لینک خبر مراجعه فرمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 142,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 357,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 564,733,570,217
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,001,819
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,976,325
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,976,325
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/05 4,001,819 3,976,325 0 0 783,308 0 641,284 142,024 564,733,570,217
  2 1398/01/04 3,993,588 3,968,235 0 0 783,308 0 641,284 142,024 563,584,576,187
  3 1398/01/03 3,993,720 3,968,366 0 0 783,308 0 641,284 142,024 563,603,267,187
  4 1398/01/02 3,993,852 3,968,498 0 0 783,308 0 641,284 142,024 563,621,963,735
  5 1398/01/01 3,993,983 3,968,630 0 0 783,308 0 641,284 142,024 563,640,665,828
  6 1397/12/29 3,994,115 3,968,761 0 454 783,308 58 641,284 142,024 563,659,373,464
  7 1397/12/28 3,994,235 3,968,810 0 531 782,854 165 641,226 141,628 562,094,648,191
  8 1397/12/27 3,955,747 3,930,467 0 163 782,323 324 641,061 141,262 555,225,610,412
  9 1397/12/26 3,898,294 3,873,609 0 295 782,160 172 640,737 141,423 547,817,433,167
  10 1397/12/25 3,878,490 3,853,928 0 0 781,865 0 640,565 141,300 544,560,006,881
  11 1397/12/24 3,847,814 3,823,804 0 0 781,865 0 640,565 141,300 540,303,463,549
  12 1397/12/23 3,847,940 3,823,930 0 161 781,865 16 640,565 141,300 540,321,318,960
  13 1397/12/22 3,848,064 3,824,029 0 267 781,704 376 640,549 141,155 539,780,826,191
  14 1397/12/21 3,823,006 3,799,254 0 3 781,437 0 640,173 141,264 536,697,791,515
  15 1397/12/20 3,817,301 3,793,476 0 169 781,434 232 640,173 141,261 535,870,170,857
  16 1397/12/19 3,763,946 3,740,533 0 80 781,265 236 639,941 141,324 528,627,062,314
  17 1397/12/18 3,724,043 3,701,024 0 0 781,185 0 639,705 141,480 523,620,840,334
  18 1397/12/17 3,722,105 3,699,173 0 0 781,185 0 639,705 141,480 523,358,970,679
  19 1397/12/16 3,722,230 3,699,298 0 26 781,185 1,700 639,705 141,480 523,376,646,517
  20 1397/12/15 3,721,734 3,699,070 0 180 781,159 140 638,005 143,154 529,536,655,774