اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,810
تعداد واحدهای باقی مانده: 460,190
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 558,039,807,961
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,117,772
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,017,579
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,017,579
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 14,117,772 14,017,579 0 1,471 622,577 16 582,767 39,810 558,039,807,961
  2 1397/06/31 13,841,907 13,740,889 0 0 621,106 0 582,751 38,355 527,031,801,719
  3 1397/06/30 13,589,513 13,491,120 0 0 621,106 0 582,751 38,355 517,451,899,942
  4 1397/06/29 13,589,533 13,491,140 0 0 621,106 0 582,751 38,355 517,452,682,248
  5 1397/06/28 13,589,554 13,491,161 0 15 621,106 0 582,751 38,355 517,453,487,696
  6 1397/06/27 13,589,576 13,491,144 0 59 621,091 23 582,751 38,340 517,250,472,014
  7 1397/06/26 13,545,378 13,446,247 0 324 621,032 0 582,728 38,304 515,045,045,923
  8 1397/06/25 13,389,799 13,290,806 0 457 620,708 5 582,728 37,980 504,784,809,256
  9 1397/06/24 13,516,345 13,414,885 0 0 620,251 0 582,723 37,528 503,433,808,238
  10 1397/06/23 13,495,186 13,393,997 0 0 620,251 0 582,723 37,528 502,649,911,133
  11 1397/06/22 13,495,188 13,393,998 0 1,087 620,251 0 582,723 37,528 502,649,974,156
  12 1397/06/21 13,495,196 13,390,989 0 120 619,164 0 582,723 36,441 487,981,025,577
  13 1397/06/20 13,132,428 13,031,686 0 280 619,044 112 582,723 36,321 473,323,873,190
  14 1397/06/19 13,053,084 12,952,736 1- 405 618,764 2 582,611 36,153 468,280,248,191
  15 1397/06/18 12,731,991 12,634,161 1- 113 618,359 0 582,609 35,750 451,671,240,844
  16 1397/06/17 12,632,317 12,535,577 0 0 618,246 0 582,609 35,637 446,730,361,337
  17 1397/06/16 12,481,927 12,387,652 0 0 618,246 0 582,609 35,637 441,458,769,711
  18 1397/06/15 12,481,758 12,387,484 0 730 618,246 2 582,609 35,637 441,452,755,996
  19 1397/06/14 12,481,618 12,385,377 0 364 617,516 2 582,607 34,909 432,361,128,309
  20 1397/06/13 12,484,579 12,387,099 0 689 617,152 0 582,605 34,547 427,937,104,093