صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 261,184,758,970
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 37,805
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 462,195 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,993,513
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,908,832
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,908,736
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود