صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 279,938,639,161
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 39,288
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 460,712 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,213,340
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,132,104
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,125,296
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود