صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 254,796,315,688
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 35,153
حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 464,847 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,329,881
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,256,517
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,248,210
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود